گزارش تصويري جلسه بررسي مشكلات عمراني دهستان ايثار با حضور فرماندار و بخشدار

گزارش تصويري جلسه بررسي مشكلات عمراني دهستان ايثار با حضور فرماندار و بخشدار