شناسه : 359720
گزارش تصويري جلسه با سرمايه گذاران در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه با سرمايه گذاران در محل فرمانداري


 
گزارش تصويري جلسه با سرمايه گذاران در محل فرمانداري

 

آدرس کوتاه :