شناسه : 359330
گزارش تصويري جلسه بازنشستگان استانداري با فرماندار شهرستان خاتم

گزارش تصويري جلسه بازنشستگان استانداري با فرماندار شهرستان خاتم


   
گزارش تصويري جلسه بازنشستگان استانداري با فرماندار شهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :