گزارش تصويري جشن ميلاد فاطمه زهرا(س) با حضور فرماندار ، معاون فرماندار در دهستان فتح آباد

گزارش تصويري جشن ميلاد فاطمه زهرا(س) با حضور فرماندار ، معاون فرماندار در دهستان فتح آباد


گزارش تصويري جشن ميلاد فاطمه زهرا(س) با حضور فرماندار ، معاون فرماندار در دهستان فتح آباد