شناسه : 1470975
گزارش تصويري توديع و معارفه شهردار مروست با حضور مدير كل امور شهري ، سرپرست فرمانداري، بخشدار مروست و ساير مسئولين در محل بخشداري مروست

گزارش تصويري توديع و معارفه شهردار مروست با حضور مدير كل امور شهري ، سرپرست فرمانداري، بخشدار مروست و ساير مسئولين در محل بخشداري مروست


       
گزارش تصويري توديع و معارفه شهردار مروست با حضور مدير كل امور شهري ، سرپرست فرمانداري، بخشدار مروست و ساير مسئولين در محل بخشداري مروست

 

 

 

 

آدرس کوتاه :