شناسه : 358840
گزارش تصويري توديع و معارفه ائمه جمعه شهر هرات در جلسه شوراي اداري شهرستان خاتم

گزارش تصويري توديع و معارفه ائمه جمعه شهر هرات در جلسه شوراي اداري شهرستان خاتم


   
گزارش تصويري توديع و معارفه ائمه جمعه شهر هرات در جلسه شوراي اداري شهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :