شناسه : 355890
گزارش تصويري برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در شهر هرات

گزارش تصويري برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در شهر هرات


گزارش تصويري برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در شهر هرات

آدرس کوتاه :