گزارش تصويري برگزاري مراسم زنگ انقلاب به مناسبت فرار رسيدن ايام ا... دهه فجر در دبيرستان دخترانه عفت مروست

گزارش تصويري برگزاري مراسم زنگ انقلاب به مناسبت فرار رسيدن ايام ا... دهه فجر در دبيرستان دخترانه عفت مروست