شناسه : 347712

گزارش تصويري بررسي مشكل كم آبي منطقه كشاورزي نفص القريه مروست با حضور فرماندار و بخشدار


 

 

آدرس کوتاه :