شناسه : 356020
گزارش تصويري بازديد 6 ساعته فرماندار از چراهگاههاي دامداران شهرستان و بررسي مشكلات آب شرب دام و غيره

گزارش تصويري بازديد 6 ساعته فرماندار از چراهگاههاي دامداران شهرستان و بررسي مشكلات آب شرب دام و غيره


     
گزارش تصويري بازديد 6 ساعته فرماندار از چراهگاههاي دامداران شهرستان و بررسي مشكلات آب شرب دام و غيره

 

 

 

آدرس کوتاه :