گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و نماينده هلال احمر از خانواده محرومين روستاهاي بخش مركزي

گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و نماينده هلال احمر از خانواده محرومين روستاهاي بخش مركزي


گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و نماينده هلال احمر از خانواده محرومين روستاهاي بخش مركزي