گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از خانواده معظم شهداء در ايام ا... دهه مبارك فجر

گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از خانواده معظم شهداء در ايام ا... دهه مبارك فجر


گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از خانواده معظم شهداء در ايام ا... دهه مبارك فجر