گزارش تصويري بازديد معاون سازمان مديريت بحران كشور از مناطق سيل زده شهرستان(89/12/9)

گزارش تصويري بازديد معاون سازمان مديريت بحران كشور از مناطق سيل زده شهرستان(89/12/9)


گزارش تصويري بازديد معاون سازمان مديريت بحران كشور از مناطق سيل زده شهرستان(89/12/9)

 

جاده هرات - چاهك

 

روستاي چاهك

 

روستاي باغ معدن