شناسه : 343462

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از پروژه گاز رساني به شهر مروستآدرس کوتاه :