گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از پروژه گاز رساني به شهر مروست

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از پروژه گاز رساني به شهر مروست