گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از پروژه مسكن مهر مروست

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از پروژه مسكن مهر مروست