گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از روند ساخت و ساز پروژه ساختمان دانشگاه پيام نور مروست

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از روند ساخت و ساز پروژه ساختمان دانشگاه پيام نور مروست