شناسه : 340012

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از روند ساخت و ساز پروژه ساختمان دانشگاه پيام نور مروستآدرس کوتاه :