شناسه : 343172

گزارش تصويري بازديد مدير كل مديريت بحران استانداري به همراه بخشدار از پروژه سد مروست،مركز آتش نشاني مروست،آبراهه شمال تل سياه هرابرجان،قنات باغ تركان


   

 

 

آدرس کوتاه :