شناسه : 360780
گزارش تصويري بازديد مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان از خانواده معظم شهداء

گزارش تصويري بازديد مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان از خانواده معظم شهداء


 
گزارش تصويري بازديد مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان از خانواده معظم شهداء

 

آدرس کوتاه :