شناسه : 353870
گزارش تصويري بازديد فرماندار و همراهان از محل دفن زباله شهرستان(هرات)

گزارش تصويري بازديد فرماندار و همراهان از محل دفن زباله شهرستان(هرات)


گزارش تصويري بازديد فرماندار و همراهان از محل دفن زباله شهرستان(هرات)

آدرس کوتاه :