گزارش تصويري بازديد فرماندار و مدير كل كميته امداد استان از روستاي بختياري

گزارش تصويري بازديد فرماندار و مدير كل كميته امداد استان از روستاي بختياري


گزارش تصويري بازديد فرماندار و مدير كل كميته امداد استان از روستاي بختياري

 بازديد از مجتمع دامپروري

 

بازديد از قنات روستا

 

بازديد از منزل محرومين

 

زيارت مزار شهيد روستا

 

بازديد از پروژه احداث كانون فرهنگي كميته امداد