گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از معدن منگنز مروست و بررسي مشكلات دامداران منطقه

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از معدن منگنز مروست و بررسي مشكلات دامداران منطقه