شناسه : 342932

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از مسكن مهر ،پروژه گاز رساني مروست و خوابگاه دكتر عمراني تركانآدرس کوتاه :