گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از زمين چمن مجموعه ورزشي زنده ياد گنجي مروست

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از زمين چمن مجموعه ورزشي زنده ياد گنجي مروست