شناسه : 344202

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از زمين چمن مجموعه ورزشي زنده ياد گنجي مروستآدرس کوتاه :