شناسه : 358980
گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك

گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك


 
گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك

 

آدرس کوتاه :