گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك

گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك


گزارش تصويري بازديد فرماندار و امام جمعه شهر هرات از بيمارستان آيت الله خاتمي بمناسبت روز پزشك