شناسه : 359950
گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي

گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي


   
گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي

 

 

آدرس کوتاه :