گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان فرمانداري

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان فرمانداري


گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان فرمانداري

 

بازديد از مسجد كوثر(مسكن مهر)