شناسه : 354950
گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان اداره پست شهرستان خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان اداره پست شهرستان خاتم


گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه احداث ساختمان اداره پست شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :