شناسه : 355670
گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات

گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات


 
گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات

 

آدرس کوتاه :