شناسه : 355570
گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات

گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات


  بازديد از مسجد كوثر
گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات

 

بازديد از مسجد كوثر

آدرس کوتاه :