شناسه : 355580
گزارش تصويري بازديد فرماندار از كارگاه توليدي پوشاك توسط بانوان

گزارش تصويري بازديد فرماندار از كارگاه توليدي پوشاك توسط بانوان


گزارش تصويري بازديد فرماندار از كارگاه توليدي پوشاك توسط بانوان

آدرس کوتاه :