شناسه : 354310
گزارش تصويري بازديد فرماندار از قبور مطهر شهدا در اولين روز كاري

گزارش تصويري بازديد فرماندار از قبور مطهر شهدا در اولين روز كاري


گزارش تصويري بازديد فرماندار از قبور مطهر شهدا در اولين روز كاري

آدرس کوتاه :