گزارش تصويري بازديد فرماندار از طبيعت گردي باغ شادي 13 فروردين

گزارش تصويري بازديد فرماندار از طبيعت گردي باغ شادي 13 فروردين


گزارش تصويري بازديد فرماندار از طبيعت گردي باغ شادي 13 فروردين

 بازديد از قناتو

 

باغ معدن

 

ديدار با مدير كل محيط زيست