شناسه : 355760
گزارش تصويري بازديد فرماندار از زمين مجتمع فرهنگي هنري هرات

گزارش تصويري بازديد فرماندار از زمين مجتمع فرهنگي هنري هرات


گزارش تصويري بازديد فرماندار از زمين مجتمع فرهنگي هنري هرات

آدرس کوتاه :