گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه وحدت

بازديد از احداث جاده روستاي چاه وحدت

 

بازديد از روستاي وحدت

 

 

شكوفه هاي زردآلو و هلو (نهالستان سيد اشرف هاشمي)