شناسه : 354400
گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه وحدت

گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه وحدت


بازديد از احداث جاده روستاي چاه وحدت   بازديد از روستاي وحدت     شكوفه هاي زردآلو و هلو (نهالستان سيد اشرف هاشمي)    
گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه وحدت

بازديد از احداث جاده روستاي چاه وحدت

 

بازديد از روستاي وحدت

 

 

شكوفه هاي زردآلو و هلو (نهالستان سيد اشرف هاشمي)

 

 

آدرس کوتاه :