گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه درويش آزادي

گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه درويش آزادي


گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چاه درويش آزادي

بازديد  از منازل محرمين

 

بازديد از معابر و مسجد روستا

 

بازديد از مدرسه شهيد محمد قلي عبدي

 

بازديد از سيل بند روستا