گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي بروئيه

گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي بروئيه


گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي بروئيه

امام زاده پير غيب

 

استخر ماهي

 

ديوار ساحلي

 

وضعيت دامداري

 

شكوفه هاي زردآلو