شناسه : 355150
گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي

گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي


گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي

آدرس کوتاه :