گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي

گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي


گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره دامپزشكي شهرستان به مناسبت روز جهاني دامپزشكي