گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار و بخشدار مركزي از منطقه گردشگري سرچشمه هرات به مناسبت روز شهرستان

گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار و بخشدار مركزي از منطقه گردشگري سرچشمه هرات به مناسبت روز شهرستان


گزارش تصويري بازديد فرماندار ، معاون فرماندار و بخشدار مركزي از منطقه گردشگري سرچشمه هرات به مناسبت روز شهرستان