گزارش تصويري بازديد فرماندار ، امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداي روستاي خوانسار

گزارش تصويري بازديد فرماندار ، امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداي روستاي خوانسار


گزارش تصويري بازديد فرماندار ، امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين شهرستان از خانواده معظم شهداي روستاي خوانسار