گزارش تصويري بازديد فرماندارو بخشدار از شركت طلوع شمس جانبازان استان يزد

گزارش تصويري بازديد فرماندارو بخشدار از شركت طلوع شمس جانبازان استان يزد