شناسه : 342242

گزارش تصويري بازديد فرماندارو بخشدار از شركت طلوع شمس جانبازان استان يزدآدرس کوتاه :