گزارش تصويري بازديد فرماندار،بخشدار و ديگر مسئولين از شعب اخذ راي در شهر مروست

گزارش تصويري بازديد فرماندار،بخشدار و ديگر مسئولين از شعب اخذ راي در شهر مروست