شناسه : 1471209
گزارش تصويري بازديد سر پرست فرمانداري ، بخشدار مركزي و كارشناس فرمانداري از نانوايي هاي سطح شهر هرات


   
گزارش تصويري بازديد سر پرست فرمانداري ، بخشدار مركزي و كارشناس فرمانداري از نانوايي هاي سطح شهر هرات

 

 

آدرس کوتاه :