شناسه : 836662

گزارش تصويري بازديد سر زده استاندار از شهرستان خاتم


بازدید سر زده استاندار محترم یزد از شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :