شناسه : 356420
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات


    مسجد مسكن مهر(كوثر)
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و رئيس بنياد مسكن از پرژه مسكن مهر هرات

 

 

مسجد مسكن مهر(كوثر)

آدرس کوتاه :