شناسه : 356350
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از چاههاي كشاورزي شرق مروست

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از چاههاي كشاورزي شرق مروست


 
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از چاههاي كشاورزي شرق مروست

 

آدرس کوتاه :