گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پروژه CNG مروست

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پروژه CNG مروست


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پروژه CNG مروست