گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پايگاه هلال احمر بين راهي مسجد ابوالفضل

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پايگاه هلال احمر بين راهي مسجد ابوالفضل


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از پايگاه هلال احمر بين راهي مسجد ابوالفضل