گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل