شناسه : 356210
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل


 
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و بخشدار مروست از اورژانس 115 جاده اي مسجد ابوالفضل

 

آدرس کوتاه :