گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از مجتمع فرهنگي و هنري در حال احداث كميته امداد امام خميني(ره)

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از مجتمع فرهنگي و هنري در حال احداث كميته امداد امام خميني(ره)


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از مجتمع فرهنگي و هنري در حال احداث كميته امداد امام خميني(ره)