شناسه : 356710
گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از كميته امداد امام خميني(ره)

گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از كميته امداد امام خميني(ره)


گزارش تصويري بازديد سرپرست فرمانداري و امام جمعه هرات از كميته امداد امام خميني(ره)

آدرس کوتاه :